MIN VISION

Anne-Li

“Le microbe n’est rien, le terrain est tout”
- Louis Pasteur

(Mikroben är ingenting, terrängen är allt.)

Kroppen är ett heligt tempel


det är dags att sluta behandla den som ett skithus!

Molly

Bodil

Sumo

Alltsedan min egen hunds mirakulösa tillfrisknande från sina svåra, kroniska magproblem har jag sett det som min livsuppgift att försöka hjälpa andra hundar till ett friskare liv med sund och naturlig kost, eller det som jag kallar för ”riktig mat”.


Min vision är en värld där alla hundar får äta riktig mat.


Men någonstans på vägen så insåg jag att min vision egentligen är mycket större än så. Min vision är egentligen ett gigantiskt paradigmskifte...


Min vision må vara grandios, men den är varken utopisk eller orealistisk:


Min vision är också en värld där mänskligheten förstår att miljön – såväl den inre som den yttre – är helt avgörande för kroppens hälsostatus.


Och jag är helt övertygad om att detta kan hundarna lära oss!


Mediciner kan inte bota sjukdom. Mediciner kan i bästa fall upprätthålla status quo men de kan aldrig skapa hälsa. Hälsa kan endast skapas av sund mat, trivsel och trygghet och våra livsmål måste vara helt inställda på att skaffa oss dessa livsavgörande faktorer.


För vad betyder materiella ting och statussymboler när vi inte är friska?


Vi måste lära oss att förstå att kosten och vår närmiljö och vardag är de viktigaste – ja faktiskt de enda verktyg vi har för att åstadkomma hälsa. Vi måste komma till insikt om att vad vi äter och hur vi lever är avgörande för hur sjuka eller friska vi blir.


Hundarna speglar oss och vår livsstil.


Hundars liv är ju betydligt kortare än människans och därför blir deras hälsoproblem uppenbara betydligt snabbare än hos oss. Och just detta kan vi lära oss massor av.


För det är ingen slump att våra hundar får samma sjukdomar som människor. Vi kan faktiskt utläsa med brutal tydlighet var mänsklighetens hälsostatus är på väg genom att iaktta hundarnas stadigt ökande ohälsa, med cancer, skador på inre organ, endokrina och andra degenerativa sjukdomar. Alla dessa sjukdomar är ju egentligen metaboliska sjukdomar och alls ingenting som drabbar slumpartat.


Hundar speglar vår stress och vår mentala och känslomässiga hälsa och deras beteenden speglar våra beteenden – vår energi blir deras energi.


Jag ser hundar som spegelbilder av oss och de kommer in i våra liv för att vi ska lära oss något väldigt viktigt. Hundar kan, precis som naturen och miljön, visa vad som händer när människan distanserar sig från det som egentligen är viktigt.


Den största och mest fantastiska insikt som hundarna kan ge oss är den, att när man förändrar sig själv så förändrar man världen!


Vi måste lära oss vad sjukdom och ohälsa egentligen är och vad vi måste göra för att skapa hälsosamma kroppar.


Och ifall vi börjar med våra hundar – där vi ju ser snabba resultat i form av stora förändringar – ja då kanske vi själva också kommer till insikt?


Med andra ord: Våra hundar kan lära oss om kostens betydelse för vår egen hälsa.

När vi förändrar vår inställning till vad sjukdom är och vad det egentligen innebär att vara hälsosam, ja då först kan vi börja förändra allt som är fel – inte bara hos oss själva och i vår närmaste omgivning, utan faktiskt också i hela världen


När man förändrar sig själv så förändrar man världen!


Efter flera år i restaurangbranschen drabbades jag av utbrändhet och fick som arbetsträning prova på något helt nytt – jag blev zoobutiksbiträde. Jag har alltid älskat djur av alla slag och hade då både en hund och en katt. Men att jobba i zoobutik och all den kunskap som det kräver var något helt nytt för mig och jag kastade jag mig in i denna nya värld med stor passion. Jag har mycket lätt för att lära och jag ville lära mig allt. Jag lärde mig snabbt allt om akvaristik och om gnagare och smådjur – om deras behov och om deras kost. Jag lärde mig också om vad hundar och katter ska äta och jag svalde villigt allt jag fick lära om alla de vetenskapsbaserade fodren och deras fantastiska egenskaper. Min egen hund och katt fick börja äta torrfoder från de stora märkena och all hemlagad hund- och kattmat förpassades in i smått generad glömska.


Redan efter kort tid fick min kärnfriska 4-åriga katt svåra problem med magen och med urinvägarna. Ett par år senare vandrade han ut i skogen och sågs aldrig mer till. Han var en hemtam Helig Birma som aldrig lämnade trädgården. Men han led svårt av sina ständiga urinvägsproblem och han mådde mycket dåligt av det dyra fodret som veterinär sa att han måste äta uteslutande, resten av livet. Jag tror att han gick sin väg för att han helt enkelt inte orkade längre och då föll offer för räv eller rovfågel.


Min hund, som var en Borderterrier vid namn Poppe, blev sjuk redan när han var 6 månader. Han kräktes, hade smärtor och blev inlagd på djursjukhus. Sedan följde 5 år av vad som många gånger var ett rent helvete, när Poppe gick igenom det ena skovet efter det andra med svåra smärtor och magproblem. En ändlös rad av olika foder provades – alla lika svindyra och alla lika lovordade av experterna – men ingenting hjälpte. Till sist tyckte veterinären att vi borde fundera på att avsluta Poppes liv.


Då, i min avgrundsdjupa sorg, började jag min egen forskning i hundars kost. För jag visste att något var fel; vetenskapen stämde inte med verkligheten. Jag bestämde mig för att trotsa alla expertråd och kasta bort alla foder som Poppe trots handmatning och krus vägrade äta och jag började laga egen hundmat.


Vändningen kom omedelbart och resten är historia. Poppe fick ett friskt liv och blev 15 år.


När jag först började forska i det här med hundars kost och hälsa så var jag alltså vilseledd och förblindad av de stora foderjättarnas budskap, som i bestämda termer lät mig veta att deras produkter numera är den enda riktiga hundmaten och att allt annat är skräp.


Poppe lärde mig att gå min egen väg. Jag hade ju inget att förlora. Jag borde förstås ha lyssnat på det han försökte säga mig långt tidigare, men det är lätt att vara efterklok. När man vet bättre så gör man bättre.


När man vet bättre så gör man bättre.


Nu har jag i mer än tio års tid erbjudit kostnadsfri kostrådgivning för hundar och jag har pratat med otaliga hundägare som anförtrott mig sina hundars hälsoproblem.


Genom att lyssna på andras historier och samla på erfarenheter har jag skaffat mig en ganska bred kunskap om vad hundar behöver äta för att må bra. Det har varit en lång resa, där min kunskap utvecklats i takt med ökad erfarenhet och insikt. Jag har fått erkänna mina fel fler än en gång och jag fortsätter att förhålla mig ödmjuk inför det faktum att varken jag eller någon annan någonsin blir fullärd och att nya insikter fortsätter att komma.


Alla hundar är unika individer och deras behov är unika och individuella. Vi som hundägare behöver lära oss förstå den unika varelse som kommit in i våra liv och vi måste vara beredda på att göra jobbet. Genvägar leder ingenstans.


Jag hoppas att min vision ska inspirera dig som hundägare till att lita på ditt sunda förnuft och våga gå din egen väg. Kanske kan det leda till nya insikter och vem vet, kanske kan det hjälpa dig att förändra något som behövs förändras i ditt liv? För det är ju så att en förändring sällan kommer ensam. En liten förändring resulterar ofta i en kedjereaktion av uppvaknanden och nya insikter som kan leda in på nya vägar och öppna upp för oanade möjligheter.


Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor